Registru celule stem

Ce se întâmplă la înscrierea în Registru?

Înscrierea în Registru presupune informarea în prealabil asupra donării de celule stem hematopoietice. Specialişti din cadrul Registrului stau la dispoziţia persoanelor care doresc să se înscrie în Registru şi le răspund la orice întrebări privind activitatea Registrului, procedurile de donare sau de transplant de celule stem hematopoietice sau despre securitatea datelor.După această etapă de informare şi consiliere, persoana care doreşte să se înscrie în Registru va completa un chestionar medical de autoevaluare şi va semna un formular de consimţământ prin care îşi dă acordul să fie înscrisă în baza de date şi să i se înregistreze datele personale şi rezultatele analizelor, împreună cu profilul HLA.

După aceea, i se vor recolta 15 ml de sânge pentru analize, inclusiv cu privire la purtarea unor boli transmisibile, conform legislaţiei în vigoare, şi pentru tiparea HLA.

Există câteva criterii de eligibilitate de care se ţine cont la înscrierea unei persoane şi care sunt aduse la cunoştinţa persoanei înainte de înscriere. O probă de sânge va fi păstrată pentru teste suplimentare.

Înscrierea în Registru nu este egală cu donarea. Pot trece luni sau ani până când o persoană înscrisă în baza de date ar putea fi chemată să doneze celule stem hematopoietice. Există situaţii în care o persoană înscrisă ca donator voluntar nu va ajunge să doneze niciodată.