Termeni și condiții

Acești termeni de utilizare sunt aplicabili utilizării site-ului https://registru-celule-stem.ro/ (denumit în continuare Furnizor). Orice persoană accesează acest website (denumită în continuare Utilizator) trebuie să citească Termenii de utilizare prezentați în continuare, înainte de accesarea informației de pe website, și trebuie să accepte aceștiTermeni de utilizare fără alte limitări sau rezerve. Furnizorul își rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime Termenii de utilizare.
În cazul în care nu acceptați Termenii de utilizare prezentați, vă rugăm să nu mai accesați acest website. Considerăm că prin continuarea utilizării website-ului, confirmați că ați citit și acceptat în totalitate acești Termeni de utilizare.

COPYRIGHT
Întregul conținut al acestui website (texte, grafică, simboluri, scripturi, programe și alte date) este proprietatea Furnizorului și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor.
Folosirea oricaror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare.
Conținutul acestui website nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând dar nelimitându-se la forma electronică fără permisiunea anterioara scrisă a Furnizorului.

GARANȚII ȘI LIMITĂRI
Tot conținutul acestui website este oferit ca atare, atât timp cât este disponibil și fără o altă garanție. Furnizorul nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește acest website și materialele oferite, inclusiv, dar fără limitare la funcționarea, informarea, conținutul, materialele sau produsele oferite pe website.
Furnizorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care website-ul nu poate fi accesat de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
Furnizorul își rezervă dreptul ca în orice moment să schimbe în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe website, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor. Furnizorul nu are obligația de a actualiza acest website.
Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest website fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.
Furnizorul nu face nici o referire pe acest website la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor și acest website. Acest website va fi accesat de buna voie, iar Utilizatori își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui website.

INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL

RNDVCSH, în conformitate cu cerințele Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) își asumă angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și de a se conforma prevederilor legale și de reglementare aplicabile privind protecția acestora.

Datele dumneavoastră personale sunt în siguranță la noi. Securitatea datelor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru RNDVCSH și în cadrul relațiilor cu împuterniciții, terții și toate părțile interesate și respectăm toate cerințele de securitate. Ne angajăm să fim transparenți și deschiși. Această informare privind confidențialitatea explică modul în care gestionăm datele dumneavoastră personale din momentul în care le deținem și până la ștergerea și distrugerea lor.

Investim în resurse corespunzătoare pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat, modificării sau divulgării și pentru a le gestiona în conformitate cu responsabilitățile noastre legale în temeiul legilor aplicabile privind protecția datelor.

Scopul prelucrării datelor?

RNDVCSH este operator de date cu caracter personal, în scopul:

  1. creării şi gestionării unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care și-au dat acceptul pentru a dona celule stem pentru un pacient neînrudit, din țară sau din afara țării, conținând datele personale, medicale şi de histocompatibilitate şi în scopuri de informare, servicii de sănătate şi cercetare științifică;
  2. identificării de donatori de celule stem hematopoietice compatibili pentru pacienți cu prescripție pentru transplant medular;
  3. furnizării de informații către organisme similare din afara ţării, cu privire la identificarea de donatori de celule stem hematopoietice compatibili din ţară pentru pacienţi din afara ţării;
  4. cercetării științifice în domeniul transplantului medular.

Datele cu caracter personal colectate de RNDVCSH și pentru care v-ați dat consimțământul le prelucram și ne ajută să stabilim gradul de compatibilitate cu pacienţii care au indicație de transplant şi ne permite să luăm legătura cu dumneavoastră, dacă rezultă că sunteţi potenţial compatibili. Prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Dintre datele cu caracter personal colectate, unele sunt date sensibile, ca de exemplu informaţii despre starea dumneavoastră de sănătate, etnie, grup sanguin şi tip de ţesut. Prin tehnici statistice predictive, folosind datele dumneavoastră, inclusiv date cu caracter personal sensibile, în scopul identificării celei mai bune potriviri între un pacient și donatorii înscriși în RNDVCSH.

Daca veți fi ales ca perechea cea mai potrivită pentru un pacient în așteptarea unui transplant, folosim datele personale pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu etapele procesului de donare. De asemenea, vă vom contacta și pentru actualizarea datelor dumneavoastră de contact sau oricând va fi nevoie ca sa ne asigurăm de disponibilitatea dumneavoastră ca potențial donator.

Ce date cu caracter personal prelucrează RNDVCSH?

Atunci când va dați consimțământul pentru înscrierea în RNDVCSH, colectăm date personale precum: nume, data nașterii, etnie, date de contact, informații despre starea dumneavoastră de sănătate şi o probă pentru a determina ce tip de țesut HLA aveți.

Dacă sunteți potențial compatibili şi nu reușim să luăm legătura cu dumneavoastră, este posibil să contactăm persoanele de contact pe care ni le-ați comunicat sau medicul de familie.

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Nu vom vinde sau nu vom transfera niciodată informaţiile dumneavoastră cu caracter personal unor părţi terţe pentru utilizarea în scopuri de marketing. Este posibil să fie nevoie să partajăm informaţiile dumneavoastră cu orice entităţi care dobândesc drepturi în cadrul organizaţiei noastre prin fuziune, achiziţie sau reorganizare; cu organisme de aplicare a legii şi/sau entităţi de reglementare pentru conformarea la orice obligații legale sau ordine judecătorești.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopurile precizate şi sunt transmise următorilor destinatari:

  1. Centre de transfuzie sanguină teritoriale şi unități sanitare în care se desfăşoară activităţi de recrutare a donatorilor;
  2. Laboratoare de testare a grupei sanguine şi Rh-ului, de testare virusologică şi de testare a histocompatibilităţii;
  3. Centre de prelevare de celule stem hematopoietice;
  4. Centre de transplant medular;
  5. Organisme similare internaţionale, în condiţiile respectării legislaţiei din România şi din Uniunea Europeană. Aceste părţi se pot afla oriunde în lume unde se aplică legi diferite privind confidenţialitatea datelor personale şi dumneavoastra înţelegeţi şi sunteţi pe deplin de acord ca aceste organisme similare internationale să utilizeze informaţiile cu caracter personal, numai dacă au instituite niveluri adecvate de protecţie pentru datele cu caracter personal sau acţionează întotdeauna în conformitate cu legile aplicabile privind confidenţialitatea datelor personale.

Drepturile persoanelor vizate

Trebuie să știți că potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul la informare, dreptul de acces, rectificare, ștergere sau portabilitate a datelor, restricționarea prelucrării și opoziție. Puteți solicita informațiile cu caracter personal pe care le deținem, precum și detalii despre modul în care le utilizăm, în orice moment, contactându-ne direct. Dorim sa răspundem oricărei solicitări reale, dar facem cunoscut ca avem posibilitatea să refuzăm să dăm curs cererii dumneavoastră. Vă rugăm să analizați cu atenție cererile dumneavoastră înainte de a ni le trimite. Vom răspunde acestora cât mai curând posibil. Termenul de răspuns este de 30 de zile de la data primirii cererii, dar dacă soluționarea cererii dumneavoastră va necesita o prelungire a acestui termen, vă vom anunța asupra acestui fapt.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugam sa ne contactați la:

adresa: Str. Constantin Caracaş Nr. 2-8, Clădirea B, Etaj V, Sector 1, Bucureşti 011155, e-mail: dpo@rndvcsh.ro, fax: 021 201 88 28.

Este posibil să solicităm dovada identității dumneavoastră, pentru a verifica solicitarea.

Securitatea datelor personale

Punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal și împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării datelor personale.

Deși luăm măsurile adecvate pentru a proteja securitatea informațiilor comunicate prin intermediul website-ului, niciun sistem informatic conectat la Internet nu poate fi absolut sigur la intruziune. Prin urmare, nu putem și nu garantam ca informațiile comunicate noua prin intermediul website-ului vor fi primite sau ca nu vor fi alterate înainte sau după transmiterea către noi. Daca alegeți să utilizați website-ul pentru a comunica cu noi sau pentru a ne transmite informații, o faceți pe propriul risc.

Cât timp vom reține date dumneavoastră personale?

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi păstrate în conformitate cu legislația în vigoare. Vom întreprinde pași rezonabili ca să distrugem sau să anonimizam informațiile cu caracter personal pe care le deținem dacă nu mai sunt necesare. Veți rămâne înscriși în RNDVCSH până la împlinirea vârstei de 60 de ani, cu excepția cazului în care veţi dori să revocați consimțământul de a fi potențial donator de celule stem hematopoietice. Puteți solicita informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem, precum şi detalii despre modul în care le utilizăm, în orice moment, contactându-ne direct. Datele personale vor fi prelucrate cel puțin o data pe durata de menținerii statutului dumneavoastră de donator potențial de celule stem hematopoietice. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale în vigoare (30 de ani de la donare/ transplant).

Refuzul dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea colectării, stocării, prelucrării şi transmiterii acestor informații de către RNDVCSH.
RNDVCSH își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestei declarații de confidențialitate în orice moment ca raspuns la schimbările intervenite în legislatia în vigoare.