Donatori activi

Ce se întâmplă după înscrierea în Registru?

Persoana înscrisă rămâne în baza de date până la vârsta de 60 ani, când va fi scos/scoasă din lista de donatori activi. Acest lucru va fi anunţat în scris persoanei în cauză.În cazul în care o persoană este selectată ca fiind compatibilă cu un pacient/ă, va fi contactată de către personalul RNDVCSH. I se va solicita acceptul de a dona efectiv şi i se va preleva o probă de sânge pentru analizele de verificare. Programarea donării se va face în egală măsură în funcţie de disponibilitatea de timp a donatorului/ ei şi de necesităţile pacientului.

După donare persoana va rămâne în evidenţele registrului pentru o perioadă de 5 ani şi anual i se va efectua un bilanţ al stării de sănătate.

Toate persoanele înscrise în Registru se angajează să comunice Registrului, pe orice cale, modificările privind:
– numele, adresa, numărul de telefon
– starea de sănătate care să constituie o contraindicaţie definitivă pentru donare
– contraindicaţii temporare, cum ar fi o sarcină
– plecarea din ţară pentru o perioada mai lungă decât concediul anual
– decizia de a nu mai dona