Informare cu privire la colectarea, stocarea şi prelucrarea

datelor cu caracter personal

 

Aceasta este Declaraţia noastră de confidenţialitate cu privire la înscrierea în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH). Declarația prevede modul în care ne angajăm să păstrăm în siguranţă datele personale pe care ni le furnizaţi şi să le gestionăm în conformitate cu prevederile legale in vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. Politica noastră de confidenţialitatea datelor cu caracter personal este disponibilă pentru lecturare la sediul RNDVCSH si al partenerilor din reteaua de unitati sanitare care desfășoară activități coordonate de RNDVCSH, precum şi pe website-ul nostru.

RNDVCSH, în conformitate cu cerințele Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) își asumă angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și de a se conforma prevederilor legale și de reglementare aplicabile privind protecția acestora.

Datele dumneavoastră personale sunt în siguranţă la noi. Securitatea datelor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru RNDVCSH și în cadrul relațiilor cu împuterniciții, terții și toate părțile interesate, respectând toate cerințele de securitate. Ne angajăm să fim transparenți și deschiși. Această informare privind confidențialitatea explică modul în care gestionăm datele dumneavoastră personale din momentul în care le deținem și până la ștergerea și distrugerea lor.

Investim în resurse corespunzătoare pentru a vă proteja informaţiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat, modificării sau divulgării şi pentru a le gestiona în conformitate cu responsabilităţile noastre legale în temeiul legilor aplicabile privind protecţia datelor.

 1. Scopul, cum prelucram datele?

RNDVCSH este operator de date cu caracter personal, în scopul:

 1. creării şi gestionării unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem pentru un pacient neînrudit, din țară sau din afara țării, conţinând datele personale, medicale şi de histocompatibilitate şi în scopuri de informare, servicii de sănătate şi cercetare ştiinţifică;
 2. identificării de donatori de celule stem hematopoietice compatibili pentru pacienţi cu prescripţie pentru transplant medular;
 3. furnizării de informaţii către organisme similare din afara ţării, cu privire la identificarea de donatori de celule stem hematopoietice compatibili din ţară pentru pacienţi din afara ţării;
 4. cercetării ştiinţifice în domeniul transplantului medular.

Datele cu caracter personal colectate de RNDVCSH și pentru care v-ați dat consimțământul le prelucram și ne ajută să stabilim gradul de compatibilitate cu pacienţii care au indicație de transplant şi ne permite să luăm legătura cu dumneavoastră, dacă rezultă că sunteţi potenţial compatibili. Prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Dintre datele cu caracter personal colectate, unele sunt date sensibile, ca de exemplu informaţii despre starea dumneavoastră de sănătate, etnie, grup sanguin şi tip de ţesut. Prin tehnici statistice predictive, folosind datele dumneavoastră, inclusiv date cu caracter personal sensibile, în scopul identificării celei mai bune potriviri între un pacient și donatorii înscriși în RNDVCSH.

Daca veți fi ales ca perechea cea mai potrivită pentru un pacient în așteptarea unui transplant, folosim datele personale pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu etapele procesului de donare. De asemenea, vă vom contacta și pentru actualizarea datelor dumneavoastră de contact sau oricand va fi nevoie ca sa ne asigurăm de disponibilitatea dumneavoastră ca potenţial donator.

 1. Ce date cu caracter personal prelucreaza RNDVCSH?

Atunci când vă dați consimțământul pentru înscrierea în RNDVCSH, colectăm date personale precum: nume, data naşterii, etnie, date de contact, informaţii despre starea dumneavoastră de sănătate şi o probă pentru a determina ce tip de țesut HLA aveţi.

Dacă sunteţi potenţial compatibili şi nu reuşim să luăm legătura cu dumneavoastră, este posibil să contactăm personale de contact pe care ni le-ați comunicat sau medicul de familie.

 1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Nu vom vinde sau nu vom transfera niciodată informaţiile dumneavoastră cu caracter personal unor părţi terţe pentru utilizarea în scopuri de marketing. Este posibil să fie nevoie să partajăm informaţiile dumneavoastră cu orice entităţi care dobândesc drepturi în cadrul organizaţiei noastre prin fuziune, achiziţie sau reorganizare; cu organisme de aplicare a legii şi/sau entităţi de reglementare pentru conformarea la orice obligaţii legale sau ordine judecătoreşti.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopurile precizate şi sunt transmise următorilor destinatari:

 1. Centre de transfuzie sanguină teritoriale şi unităţi sanitare în care se desfăşoară activităţi de recrutare a donatorilor;
 2. Laboratoare de testare a grupei sanguine şi Rh-ului, de testare virusologică şi de testare a histocompatibilităţii;
 3. Centre de prelevare de celule stem hematopoietice;
 4. Centre de transplant medular;
 5. Organisme similare internaţionale, în condiţiile respectării legislaţiei din România şi din Uniunea Europeană. Aceste părţi se pot afla oriunde în lume unde se aplică legi diferite privind confidenţialitatea datelor personale şi dumneavoastra înţelegeţi şi sunteţi pe deplin de acord ca aceste organisme similare internationale să utilizeze informaţiile cu caracter personal, numai dacă au instituite niveluri adecvate de protecţie pentru datele cu caracter personal sau acţionează întotdeauna în conformitate cu legile aplicabile privind confidenţialitatea datelor personale.
 6. Drepturile persoanelor vizate

Trebuie să știți că potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul la informare, dreptul de acces, rectificare, stergere sau portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.

Puteţi solicita informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem, precum şi detalii despre modul în care le utilizăm, în orice moment, contactându-ne direct. Dorim sa raspundem oricărei solicitări reale, dar facem cunoscut ca avem posibilitatea să refuzăm să dăm curs cererii dumneavoastră. Vă rugăm să analizați cu atenție cererile dumneavoastră înainte de a ni le trimite. Vom răspunde acestora cât mai curând posibil. Termenul de răspuns este de 30 de zile de la data primirii cererii, dar dacă soluționarea cererii dumneavoastră va necesita o prelungire a acestui termen, vă vom anunța asupra acestui fapt.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugam sa ne contactați la:

adresa: Str. Constantin Caracaş Nr. 2-8, Clădirea B, Etaj V, Sector 1, Bucureşti 011155
e-mail: dpo@rndvcsh.ro

fax: 021 201 88 28

Este posibil să solicităm dovada identității dumneavoastră, pentru a verifica solicitarea.

 1. Securitatea datelor personale

Punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal și împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării datelor personale.

Deși luăm măsurile adecvate pentru a proteja securitatea informațiilor comunicate prin intermediul website-ului, niciun sistem informatic conectat la Internet nu poate fi absolut sigur la intruziune. Prin urmare, nu putem și nu garantam ca informațiile comunicate noua prin intermediul website-ului vor fi primite sau ca nu vor fi alterate înainte sau dupa transmiterea către noi. Dacă alegeți să utilizați webiste-ul pentru a comunica cu noi sau pentru a ne transmite informații, o faceti pe propriul risc.

 1. Cat timp vom reține datele dumneavoastră personale?

Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi păstrate în conformitate cu legislația în vigoare. Vom întreprinde paşi rezonabili ca să distrugem sau să anonimizam informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem dacă nu mai sunt necesare. Veţi rămâne înscrisi în RNDVCSH până la împlinirea vârstei de 60 de ani, cu excepţia cazului în care veţi dori să revocati consimțământul de a fi potențial donator de celule stem hematopoietice. Puteţi solicita informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem, precum şi detalii despre modul în care le utilizăm, în orice moment, contactându-ne direct. Datele personale vor fi prelucrate cel putin o dată pe durata de menținerii statutului dumneavoastră de donator potențial de celule stem hematopoietice. Datele personale vor fi stocate atat timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale în vigoare (30 de ani de la donare/ transplant).

Refuzul dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea colectării, stocării, prelucrării şi transmiterii acestor informaţii de către RNDVCSH.